NHP Sør AS

NHP Sør AS er et datterselskap under NHP Eiendom AS. NHP-systemet utvikler, eier og driver handels-, nærings- og logistikkeiendommer over hele landet. Selskapsgruppen ble til i 2006, ved at midtnorske eiendomsaktører som Reitan Eiendom AS, Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS samlet store deler av sine eiendomsporteføljer i NHP Eiendom.

Ringdalskogen næringsområde i Larvik er i tillegg til Enger næringsområde i Porsgrunn under utvikling i regi av NHP Sør AS. Rose Eiendom AS er med på eiersiden i selskapet og har ansvaret for de ovennevnte satsningene på Østlandet.

GÅ TIL NHP.NO