Etablerte bedrifter på Ringdalskogen

Brødrene Dahl AS
har kjøpet en tomt på 10 dekar og oppført et næringsbygg på 3 000 kvm 2.

Skan-Tre AS
har kjøpt en tomt på 4,5 dekar og oppført et næringsbygg på 1 100 kvm

Blå Eiendom AS (Plantasjen)
har kjøpt en tomt på 25 dekar og oppført et næringsbygg på 9 500 kvm

NorBetong AS
har kjøpt en tomt på 7,7 dekar og har oppført et industrianlegg på 1 500 kvm

Larvik Trykkluft AS
har kjøpt en tomt på 4,5 dekar og har oppført et næringsbygg på 1 000 kvm

Arne Olav Lund AS
har kjøpt en tomt på 6,5 dekar og har oppført et næringsbygg på 1 500 kvm

Leif Hübert Stål AS
har kjøpt en tomt på 14 dekar og bygger et næringsbygg på 5 500 kvm

Allum bygg AS og Den norske kryddermølle AS (DNK)
har sammen kjøpt en tomt på 5 dekar hvor DNK har bygget et næringsbygg på 500 kvm

Circle K.
har kjøpt en tomt på 9 dekar og oppført et nytt veiserviceanlegg