NHP Sør AS

NHP Sør AS er et datterselskap under NHP Eiendom AS. NHP-systemet utvikler, eier og driver handels-, nærings- og logistikkeiendommer over hele landet. Selskapsgruppen ble til i 2006, ved at midtnorske eiendomsaktører som Reitan Eiendom AS, Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS samlet store deler av sine eiendomsporteføljer i NHP Eiendom.

Ringdalskogen næringsområde i Larvik er i tillegg til Enger næringsområde i Porsgrunn under utvikling i regi av NHP Sør AS. Rose Eiendom AS er med på eiersiden i selskapet og har ansvaret for de ovennevnte satsningene på Østlandet.

GÅ TIL NHP.NO

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette