Har planer om å bygge stort datasenter i Vestfold

 In Datasenter

Ringdalskogen høyaktuell

Det jobbes nå aktivt for å lokke store aktører innen databransjen til Vestfold.

Ringdalskogen er plukket ut som én av fire høyaktuelle lokasjoner i Vestfold for etablering av en stor datasentral. De tre andre lokasjonsalternativene er Ødegården i Tønsberg, Stokkemyra i Stokke og Fokserød i Sandefjord. Håpet er å få en av de store aktørene som Google, Amazon eller Facebook til Vestfold.

På Ringdalskogen har Ringdalskogen AS ledig en byggeklar tomt på rundt 130 mål.

– Her ligger alt klart til å begynne å bygge, allerede i morgen, om det skulle bli aktuelt. Området er ferdig regulert, og vi har mer areal tilgjengelig om det skulle være behov, sier Morten Thorsen i eiendomsselskapet.

Verdiskapningsinitiativet i Vestfold har siden høsten 2015 jobbet med å legge til rette for at Vestfold skal være et attraktivt fylke for etablering av datasentre.

Som den første kommunen i Vestfold har Larvik allerede kravspesifikasjonene klare.

– Larvik kommune er opptatt av å legge til rette for verdiskaping, og det ligger store potensialer i et slikt prosjekt, sier næringsrådgiver Dag Trygve Enden.

– Etablering av slik næring i Vestfold vil bety mange nye arbeidsplasser og vil være et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter i Vestfold, sier prosjektleder i Verdiskapingsinitiativet i Vestfold, Olav Falk-Pedersen.

Gode forutsetninger

I Luleå i Sverige har Facebook bygget et stort datasenter, forteller han.

– Det var en investering på nærmere fire milliarder kroner, hvorav 1,5 milliarder i form av kontrakter i Sverige. 1.000 årsverk var i sving i byggefasen, og 110 årsverk er sysselsatt i normal drift. Dette har også medført økt aktivitet lokalt, bedre infrastruktur og økt søkning til det lokale universitetet. Konsulentselskapet BCG anslår at det vil bli bygget 60 store datalagringssentre i Vest-Europa innen utgangen av 2020, sier Falk-Pedersen.

Han mener Vestfold har svært gode forutsetninger for å få de aller største aktørene hit.

– Vår unike historie som utvi

kler og utbygger av kraftkrevende industri, kombinert med tilgang til stabil, grønn og billig kraft, vil ha stor positiv miljømessig og økonomisk betydning for etablering av datasentre, fortsetter Falk-Pedersen.

Invest in Norway

– Selskaper som ser seg om etter gode lokasjoner for etablering av datasentre i Norge går igjennom Invest in Norway, som jobber med å profilere Norge ovenfor utenlandske investorer.

Verdiskapningsinitiativet jobber nå sammen med Invest in Norway for at Vestfold skal fremstå som attraktiv lokalisering.

– Det avanserte data- og elektronikkmiljøet i Vestfold vil være attraktivt for utbygger, samtidig som disse virksomhetene vil evne å absorbere og utnytte muligheten en eventuell etablering av datasentre vil gi.

– Vestfold har naturgitte forutsetninger for en slik etablering, som for eksempel lokalisering, eksisterende infrastruktur og vertsfylke for internasjonale teknologibedrifter.

Verdiskapingsinitiativet er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen for å tiltrekke seg mer virksomhet og flere arbeidsplasser. Datalagring er ett av områdene der man øyner muligheter.

Skrevet av:
Bjørn Jakobsen (Hentet fra ØP)