RELOG AS

Med virkning fra 1. juli 2021 etablerte RELOG seg som videreføringen av virksomhetene til NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS.

Eiendomsutviklingsselskapet Nordiske Handelsparker AS ble etablert i 2006 av de midtnorske eiendomsaktørene Reitan Eiendom AS, Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS med fokus på utvikling av handels- og logistikkeiendom. I 2008 endret selskapet navn til NHP AS og i 2011 endret selskapet igjen navn til NHP Eiendom AS samtidig som det ble gjennomført en emisjon i selskapet hvor blant andre Stiftelsen Fritt Ord kom inn som aksjonær.

Eiendomsselskapet Login Eiendom AS startet sin virksomhet i 2011 med aksjonærene Reitan Eiendom AS, ØC Holding AS og Bai AS med fokus på å eie og utvikle distribunalene til REMA 1000 i Norge.

Logistikk og handel har sammenfallende utviklingstrekk, både med hensyn til miljøriktig plassering, tekniske løsninger og effektiv arealutnyttelse. NHP ble etablert for å utvikle godt beliggende prosjekter til konkurransedyktige prosjektpriser ved å realisere omfattende (om)regulerings- og utviklingsprosjekter. Selskapets virksomhet fokuserte på konverteringsprosjekter innenfor bygrensene samt større omreguleringsprosjekter for logistikk langs hovedfartsårer utenfor dagens utviklede områder.

Nye logistikk- og handelsområder har ofte sitt utspring i bytransformasjon hvor byveksten tar igjen randsoner med industri- og logistikkvirksomhet. Transformasjon krever ofte relokalisering av eksisterende aktivitet, derfor kunne NHP ofte tilby eksisterende leietakere nye tomter å flytte til. I dag har RELOG-konsernet tilgang på en tomtebank på mer enn 5.000.000 kvm utviklingstomt for segmentene lager, logistikk og lett industri.

GÅ TIL RELOG.NO

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette

Les mer om dette