Bli nabo med Jotron, Ahlsell, Burger King, Tesla…

 In Nyhet

Ringdalskogen næringspark i Larvik har de siste 3 årene hatt mye aktivitet med etablering av blant annet solide bedrifter som Jotron, Burger King, Ahlsell, Unicon, Itec og Tesla ladestasjon. I forbindelse med høy aktivitet blir det også bygget mer infrastruktur i form av veier, belysning, grøntarealer etc. Dette er med på å skape et enda mer attraktivt område og miljø både for eksisterende og fremtidige bedrifter.

 

Ringdalskogen AS tilbyr både salg av ferdig opparbeide næringstomter og nøkkelferdige næringsbygg for utleie. Vi er også i dialog med aktører som kan tenke seg å dele bygg med en eller flere leietagere, dette er gjerne aktuelt for leietagere med mindre arealbehov og som kan ønske å dele fellesfunksjoner i bygget og på uteareal. Det kan også ligge fordeler i form av positive synergieffekter.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell eiendomsprat.

DCIM100MEDIADJI_0135.JPG