Jotron valgte Ringdalskogen næringspark!

 In Nyhet

Samler virksomheten på Ringdalskogen
Jotron har i lengre tid arbeidet for en samlokalisering av virksomhetene i Tjølling og på Skoppum, og det har vært kjent at næringsområdet på Ringdalskogen har vært et av de mest aktuelle områdene.

De siste månedene har det stått mellom Fokserød og Ringdalskogen, etter at flere områder har vært vurdert.
– Jotron, gjennom eiendomsselskapet Inproco AS samarbeider med Format Eiendom AS om dette prosjektet, og de har sammen hatt en grundig prosess for å kartlegge og evaluere disse alternativene. Samarbeidet med Larvik kommune og Sandefjord kommune har også vært utmerket, og de har gjort sitt ytterste for å bistå i prosessen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Enkel atkomst

Merete Berdal, daglig leder i Jotron, sier i pressemeldingen at hun er sikker på at Ringdalskogen er det beste valget.
– Jotron er opptatt av en fleksibel og framtidsrettet løsning med god profilering og enkel atkomst fra E18. Vi mener at Ringdalskogen er et godt valg som ivaretar Jotrons behov på en god måte, sier Berdal.
Hun skriver også at Jotron har vært opptatt av å eie og drifte egne bygg, og at det har vært intensjonen i dette prosjektet.
– Et godt samarbeid med Format Eiendom gjennom denne prosessen har imidlertid lagt grunnlag for et langsiktig samarbeid rundt prosjektet, hvor Inproco AS (eiendomsselskap knyttet til Jotron) og Kaupang Invest AS eid av Ole Johan Olsen m/familie vil inngå et 50/50 eierskap i det nye bygget. Format Eiendom vil også være ansvarlig for prosjektadministrasjon, heter det i pressemeldingen.

180 ansatte

Merete Berdal sier til Østlands-Posten at det trolig vil ta et par års tid før bedriften er på plass på Ringdalskogen.
– Vi starter imidlertid prosjekteringen umiddelbart, men det vil nok ta litt tid før vi er på plass, sier hun.
Berdal sier også at det er den kraftige veksten i selskapet som gjør at bedriften nå har vokst ut av dagens lokaler.
– Vi ser nå nytten av å kunne være samlet på ett sted framover. Det vil gi et løft for bedriften, og gjøre oss bedre rustet overfor framtiden, sier hun.
Når bedriften flytter til Ringdalskogen vil cirka 180 ansatte være samlet på ett sted.
Andreas Hojem Olsen, daglig leder i Format Eiendom AS, sier i meldingen at Jotron kan være med på å trekke flere bedrifter til området.
– Vi er svært glade for å få Jotron som leietaker og Inproco som medeier. Ringdalskogen er et spennende regionalt næringsområde i starten av utviklingen. Vi tror Jotrons etablering kan tiltrekke seg flere kompetansebedrifter til området i fremtiden. Det blir spennende å være med på utviklingen som Ringdalskogen nå står overfor og vi mener dette er en veldig god beliggenhet, sier Olsen.

Skrevet av:
Bjørn Jakobsen (Hentet fra ØP)